Στοιχεία Επικοινωνίας

Κατάστημα Αθήνας

27 χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών, 196 00 Μάνδρα, Αττικής

Τηλ.: 210 55 56 691-2, 210 55 56 696-7
Fax: 210 55 56 610
e-mail: sales@vernilac.gr

Κατάστημα Θεσσαλονίκης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12, ΑΓΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ,
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 546 28, Τ.Θ. 1538

Τηλ.: 2310 789840-41, 2310 789831,
Fax: 2310 789849

Κεντρικά Γραφεία